Forum

[VUZU]Poziv na konferenciju „Budućnost civilnog društva: aktivan doprinos građana društvenim promjenama"

VUZU web

Poziv na konferenciju „Budućnost civilnog društva: aktivan doprinos građana društvenim promjenama"

Konferencija će se održati u sklopu Dana otvorenih vrata udruga 2019.
Source: Poziv na konferenciju „Budućnost civilnog društva: aktivan doprinos građana društvenim promjenama"

Objavljeno na webu Ureda za udruge Vlade RH