Forum

[VUZU]Upitnik o procjeni potreba organizacija civilnoga društva u pripremi i provedbi aktivnosti koje će biti organizirane povodom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU

VUZU web

Upitnik o procjeni potreba organizacija civilnoga društva u pripremi i provedbi aktivnosti koje će biti organizirane povodom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU

 


Upitnik se može ispuniti do 25. travnja 2019.

Source: Upitnik o procjeni potreba organizacija civilnoga društva u pripremi i provedbi aktivnosti koje će biti organizirane povodom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU

Objavljeno na webu Ureda za udruge Vlade RH