Godišnji operativni plan

Na skupštini udruge “MI”- Split, dana 25. listopada 2022. prihvaćen je Operativni plan za 2023. godinu. 

UDRUGA „MI“ – SPLIT   ---  OPERATIVNI PLAN ZA 2023. GODINU – TABLICA PROGRAMA I PODRUČJA

Programi/

područja

Projekti/aktivnosti

aktivnosti

status

financiranje

RAZVOJ

ZAJEDNICE

Međunarodni  projekti: Izgradnja društva dobrodošlice 2023

Projekt u području integracije UNHCR,  održavanje portala www.irh.hr

Ugovoreno, provedba; prijava za 2023

UNHCR, EU

SKRB O

STARIJIM

OSOBAMA

Socijalno uključivanje starijih

Edukativne, animacijske, promotivne i volonterske aktivnosti u Centru treće dobi i dr.;

program u provedbi:

korisnici, Grad Split, udruga; Županija SD;

Dnevni centar za aktivne starije GK Bol

Proveden pilot u 2022. - u pregovorima za 2023.

Grad Split

Pomoć teže pokretnim starijim osobama

Dostava kuhanog ručka, pomoć u kući, prijevoz do ustanova, obavljanje administrativnih i drugih poslova  van kuće

Aktivnost provodi Mi centar za pomoć u kući

korisnici; planiran je ugovor s Gradom Splitom; u slučaju natječaja donatori

Prijenos dobre prakse na druge organizacije,  Partnerski programi

Konzultacije na upit,  Tehnička podrška za program Zaželi

Usluga dostupna

Resursi udruge i ustanove

Održavanje internetske stranice - portala

www.seniori.hr

Uspostavljeno

ESF, resursi udruge

PROGRAM

RAZVOJA VOLONTERSTVA

Volonterski servis za građane i organizacije

Regrutacija, informiranje, povezivanje, praćenje, provedba projekata

Usluga dostupna

 

Edukacijski program za građane i organizacije

Edukacija za volontere i organizacije, umrežavanje, zagovaranje, promocija, standardi kvalitete

Provedba u kontinuitetu; dvogodišnji ugovor

Nadležno ministarstvo  za Regionalni volonterski centar Split

Promocija i mobilizacija  dionika

Društvene mreže; javne manifestacije: Dani volonterskog rada, Hrvatska volontira, Međunarodni dan volontera, Lučka biciklijada, Luški šušur

Nastavak provedbe

 

Podrška djelovanju Hrvatskog centra za razvoj volonterstva

Koordiniranje rada HCRV-a; koordiniranje suradnje mreže volonterskih centara;

ESF - Radius V, UP.04.2.1.06.0038 (I-101/2020)

Provedba u tijeku, HCRV; program u tijeku

Nadležno ministarstvo,   ESF;

Unaprjeđenje međunarodne suradnje u području razvoja volonterstva

Održavanje kontakata s CEV-om; sudjelovanje na međunarodnim skupovima; planiranje novih projekata

U programa Udruge i HCRV-a

Resursi udruge;    nadležno ministarstvo

Provedba programa Europskkih snaga solidarnosti

Nastavak projekta do 8/2023.

Nastavak provedbe

AMPEU

PROGRAM

RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA

Program Regionalnog razvoja organizacija civilnoga društva

edukacija, konzultacije,

Nastavak

EU za građane

Unutar sektorska suradnja

Sudjelovanje na skupovima; sudjelovanje u inicijativama,

Nastavak

Podrška kroz program udruge i HCRV

Međusektorska suradnja

konzultacije u ciljanim zajednicama

Nastavak

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

OK 2015 sustav upravljanja kvalitetom

Provedba u organizaciji i na upit

Nastavak

resursi udruge i projektne aktivnosti

Pro-NGO - kvalitetnijim upravljanjem do društvenih promjena

Partnerski projekt

1.4.2021. - 1.4.2024.

ACF program aktivno građanstvo

DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO

„Zelena mreža“ d.o.o.

Mi centar za pomoć i njegu

Održavanje djelovanja

Nastavak

prihodi od prodaje usluga

Prodaja usluga

Edukacija, konzultacije, promotivne aktivnosti, organiziranje skupova itd.

U provedbi kroz djelatnost udruge; planirano preko ZM d.o.o

Poslovni suradnici, slobodno tržište

SURADNJA S DIONICIMA

Suradnja sa sveučilištima

U projektu Izgradnja društva dobrodošlice; ugovori za suradnji Baze znanja

U tijeku

UNHCR, Sveučilište, resursi udruge

ORGANIZACIJSKI RAZVOJ

Strateško, akcijsko planiranje

Praćenje i adaptacija akcijskog plana

Nastavak

Kao dio projektnih aktivnosti i djelovanja Udruge

Razvoj i primjena poslovnih procedura

Unaprjeđenje monitoring alata i procedura, praćenje standarda kvalitete

Nastavak

U programu i na poziv organizacija

Dugoročno ugovaranje usluga

Održavanje višegodišnje suradnje (Nacionalna zaklada); ugovaranje usluga volonterskog centra ; ugovaranje usluga za starije

U tijeku

Resursi udruge

Prikupljanje sredstava

Intenzivirati zbog završetka projekata

Nastavak

Resursi udruge

Održavanje vidljivosti

Održavanje internetskih stranica; kontakti s medijima

Nastavak

Resursi udruge

Jačanje tima

Intenzivirati interni prijenos znanja;  mentoriranje

Nastavak

Resursi udruge

Prodaja usluga

Edukacija, konzultacije, promotivne aktivnosti, organiziranje skupova itd.

Nastavak

Resursi udruge

Program udruge

prihodi od prodaje usluga

projektna sredstva

Procedure i alati

Održavanja, razvoj i unaprjeđenje sofisticiranih alata za praćenje poslovanja

provedbe projekata

U provedbi;

 

 

Osnaživanje tima za rukovođenje

Kapacitiranje, konzultacije o transferu zaduženja

prilagodba dokumentacije

U provedbi kroz djelatnost udruge; planirano i preko ZM d.o.o

Poslovni suradnici, slobodno tržište

OSNOVANE

ORGANIZACIJE

Mi centar za pomoć u kući

Potpora u provedbi;

U tijeku

NZRCD; min,  donatori

Zaklada „Kajo Dadić“

Potpora na upit;

U tijeku

Interni resursi

„Zelena mreža“ d.o.o.

Održavanje djelovanja

U tijeku

Prodaja usluga

 

Slobodan Škopelja, predsjednik

finpoUdruga "MI" - Split je partner Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u provedbi programa
Regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.

UNHCR logoUdruga "MI" - Split je dugogodišnji implementing partner Visokog povjerenika UN-a za izbjeglice u provedbi programa
"Izgradnja društva dobrodošlice".

hrvatska mreza

Ured za udruge

Projekt PROCAREFUL sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Izražena stajališta isključiva su odgovornost Udruge "MI" - Split i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.“