Udruga "MI" - Split

Sve što ste oduvijek željeli znati o nama.

INTEGRACIJA

irh Projekt "Izgradnja društva dobrodošlice" uz podršku i suradnju s UNHCR-om, agencijom UN-a za izbjeglice...

VOLONTERSKI CENTAR

VCST Volonterski centar Split je ujedno i Regionalni volonterski centar za područje Dalmacije...

MI CENTAR

MI CENTAR Mi Centar za pomoć u kući je socijalna ustanova čija je svrha osigurati što duži boravak starijih u svom domu...

ZAKLADA DADIĆ

Zaklada DadićSvrha Zaklade je promicanje razvoja civilnoga društva i pružanje financijske pomoći učenicima i studentima...

ZELENA MREŽA

mreza Zelena mreža d.o.o. društveno poduzeće koje djeluje u području zelenog poduzetništva kao aktivator zajednice...

SENIORI.HR

senioriPortal za poboljšanje pristupa relevantnim informacijama za stariju populaciju, članove obitelji...

Srijeda, 08 Travanj 2015 12:31

Newsletter

Tekst

25. ožujka održan je šesti radni sastanak partnera u sklopu NET-Age projekta (“Osnaživanje pružatelja socijalnih i zdravstvenih usluga za starije osobe te razvoj inovativnih usluga u jadranskoj regiji”). Tijekom sastanka partneri su razmijenili informacije o administrativnim i financijskim pitanjima, do sada odrađenim aktivnostima te planiranim aktivnostima u zadnjim mjesecima provedbe projekta.

Višesatnim seminarom pod nazivom "Otvorena vrata Europskog socijalnog fonda" u srijedu u Splitu je obilježen početak provedbe Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali", koji je Europska komisija usvojila u prosincu prošle godine. Riječ je o programu koji pruža jedinstvenu priliku institucijama i organizacijama koje se bave djelatnostima iz područja zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja te dobrog upravljanja. Kvalitetnom pripremom projekata mogu dobiti svoj dio iz znatnih europskih sredstava.

U okviru NET-Age pilot projekta održan je edukacijski modul s ciljem povećanja kompetencija i vještina zaposlenika i volontera javnih i privatnih-neprofitnih ustanova te organizacija u provođenju socijalnih-zdravstvenih projekata i usluga, kao i podizanju svijesti o potrebama starijih osoba, dostupnim uslugama, važnosti volontiranja i aktivnog građanstva.

Edukacije su bile namijenjene pružateljima socijalnih usluga u zajednici sa šireg splitskog područja (neprofitnih i profitnih), korisnicima usluga te predstavnicima javnih ustanova i institucija.

Edukacijski sadržaj bio je podijeljen u dva dijela::

1. Priprema projektnih prijedloga - kako bi se organizacije što bolje što bolje pripremile za povlačenje sredstava za svoj rad te doprinijele razvoju socijalnih usluga usmjerenih prema starijim osobama;

2. Menadžment volontera - edukacija namijenjena osobama u neprofitnim organizacijama koje uključuju i upravljaju radom volontera, odnosno onima koje žele preuzeti tu ulogu u organizaciji.

Obe edukacije su održane u tri modula, a proveo ih je tim edukatora Udruge MI – Volonterskog centra Split.

Edukacija Priprema projektnih prijedloga je obuhvaćala sljedeće teme:

- mogućnosti financiranja socijalnih programa iz trenutno dostupnih izvora u RH i EU;

- priprema projekta (analiza dionika, provjera kapaciteta partnera i suradnika, izrada problemskog stabla, postavljanje ciljeva projekta, razrada aktivnosti i postavljanje očekivanih rezultata);

- logička matrica i proračun projekta;

- izazovi u pripremi projekta (partnerstvo, socijalne usluge i kvaliteta, standardi u pružanju usluga…).

Također, pored praktničnih savjeta oko izrade projektnog prijedloga, sudionicima su bili i prezentirani i primjeri uspješnih projekata.

Edukacija Menadžment volontera imala je navedene ciljeve:

- predstaviti sudionicima ciklus menadžmenta volontera te njegove glavne faze;

- predstaviti sudionicima plan uključivanja volontera u rad organizacije/ustanove i naglasiti ulogu i važnost koordinatora volontera u tom procesu;

- definirati ulogu, odnos i načine suradnje volontera i plaćenih djelatnika organizacije/ustanove;

- upoznati sudionike s elementima i izrada opisa volonterske pozicije/posla volontera;

- upoznati sudionike sa zakonodavstvom Hrvatske u pogledu volonterstva.

Ponedjeljak, 09 Veljača 2015 12:29

NETAge Izvještaj s okruglog stola u Podgorici

Okrugli stol na temu “Vrijednost volontiranja i međusektorskog partnerstva u socijalnim servisima” održan je 05.12.2014. u Hotelu “City” u Podgorici, gdje je sudjelovalo 28 predstavnika/ca organizacija civilnog društva i institucija iz Crne Gore. Okrugli stol čija je tema bila okrenuta socijalnim servisima za stare i uključivanju volontera kroz socijalne servise za stare, bio je prilika da se obilježi Međunarodni dan volontera.

Ponedjeljak, 15 Prosinac 2014 10:16

Akcija "Poduzmi nešto"

Pozivamo Vas da se uključite u humanitarnu akciju „Poduzmi nešto“ koju organiziraju društveno poduzeće Zelena mreža d.o.o, Udruga “MI”, i Centar za socijalnu skrb Split

finpo

Udruga "MI" - Split je partner Nacionalne zaklade u provedbi programa Regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.