INTEGRACIJA

irh Projekt "Izgradnja društva dobrodošlice" uz podršku i suradnju s UNHCR-om, agencijom UN-a za izbjeglice...

VOLONTERSKI CENTAR

VCST Volonterski centar Split je ujedno i Regionalni volonterski centar za područje Dalmacije...

MI CENTAR

MI CENTAR Mi Centar za pomoć u kući je socijalna ustanova čija je svrha osigurati što duži boravak starijih u svom domu...

ZAKLADA DADIĆ

Zaklada DadićSvrha Zaklade je promicanje razvoja civilnoga društva i pružanje financijske pomoći učenicima i studentima...

ZELENA MREŽA

mreza Zelena mreža d.o.o. društveno poduzeće koje djeluje u području zelenog poduzetništva kao aktivator zajednice...

SENIORI.HR

senioriPortal za poboljšanje pristupa relevantnim informacijama za stariju populaciju, članove obitelji...

Korisnici

•    Institucije
•    Djeca- Djeca u vrtićima, osnovnim i srednjim školama se uključuju u aktivnosti međugeneracijskog povezivanja i volontiranja
•    Građanstvo- Jedna od temeljnih odrednica udruge je neposredni rad s korisnicima, tako da je građanstvo u više projekata ciljna skupina. Obraćamo mu se s namjerom senzibliziranja javnosti, okupljanja volontera i pružanja usluga.
•    Izbjeglice / prognanici- Osobe izbjegle zbog rata iz Bosne i Hercegovine, nastanjene u području od Zadra do Dubrovnika u kolektivnim centrima i privatnom smještaju, su korisnici psihosocijalnih i pravnih usluga. Tendencija je smanjenja ciljne skupine pronalaženjem trajnih rješenja njihovog izbjegličkog statusa.
•    Lokalna vlast- S idejom razvoja zajednice loklana vlast je za rad udruge važana na više načina: kao suradnik, partner i korisnik usluga edukacija i mobiliziranja zajednice. Udruga primarno radi s predstavnicima uprave u području četiri županije od Zadra do Dubrovnika, ali i u drugim područjima Hrvatske.
•    Mladi- Mladima se obraćamo u edukacijskim aktivnostima, kroz volontiranje ali i pružanjem neposrednih usluga (izbeglice, suicidalne osobe).
•    Organizacije civilnog društva
•    Prosvjetni radnici- Svi se projekti relaiziraju u suradnji s prosvjetnim djelatnicima, a u dijelu programa su i neposredni korisnici usluga edukacije. Projekti su primarno usmjereni na dio prosvjetnih radnika u Splitu izrazličitih obrazovnih institucija.
•    Udruge- Udruge u području četiri županije od Zadra do Dubrovnika, ali i u drugim područjima Hrvatske su korisnici usluga programa Centar za razvoj civilnog društva, ali i suradnici u provođenju drugih programa udruge. Udruge iz Bosne i Hercegovine su u više navrata koristile usluge Centra.

Pročitano 10192 puta

finpo

Udruga "MI" - Split je partner Nacionalne zaklade u provedbi programa Regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.

udrugeinfo

finpo

Udruga "MI" - Split je partner Nacionalne zaklade u provedbi programa Regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.