INTEGRACIJA

irh Projekt "Izgradnja društva dobrodošlice" uz podršku i suradnju s UNHCR-om, agencijom UN-a za izbjeglice...

VOLONTERSKI CENTAR

VCST Volonterski centar Split je ujedno i Regionalni volonterski centar za područje Dalmacije...

MI CENTAR

MI CENTAR Mi Centar za pomoć u kući je socijalna ustanova čija je svrha osigurati što duži boravak starijih u svom domu...

ZAKLADA DADIĆ

Zaklada DadićSvrha Zaklade je promicanje razvoja civilnoga društva i pružanje financijske pomoći učenicima i studentima...

ZELENA MREŽA

mreza Zelena mreža d.o.o. društveno poduzeće koje djeluje u području zelenog poduzetništva kao aktivator zajednice...

SENIORI.HR

senioriPortal za poboljšanje pristupa relevantnim informacijama za stariju populaciju, članove obitelji...

Srijeda, 15 Svi 2013 11:54

Pokreni sebe, promijeni svijet - mobilizacija potencijala volontiranja u prevenciji nasilja među mladima“

 

Opći cilj:
Osigurati bolje prepoznavanje i korištenje potencijala kojeg volontiranje ima u prevenciji nasilja među mladima kroz njegovo potvrđivanje kao pozitivnog i privlačnog načina života mladih

Specifični ciljevi:
1.    Reafirmacija društvenih vrijednosti kroz promociju aktivnog građanstva i volontiranja kao integralnih dijelova pozitivnog i privlačnog načina života mladih
2.    Izgradnja kapaciteta i povećanje broja javnih ustanova koje provode kvalitetne i održive volonterske programe usmjerene na prevenciju razvoja nasilničkog ponašanja kod mladih
3.    Izgradnja kapaciteta i unaprjeđenje suradnje između javnog sektora (javnih ustanova) i organizacija civilnoga društva sa svrhom mobilizacije potencijala volonterstva u suzbijanju nasilja među mladima

Očekivani rezultati:
1.1.    Javne ustanove s područja cijele Hrvatske (40-50) uključene u izradu programa za volontiranje mladih kroz educiranje njihovih djelatnika (50-80) o volonterskom menadžmentu i uključivanje njihovih korisnika (450 - 700 mladih u dobi 15-21) u program volotiranja.
1.2.    Programi namijenjeni uključivanju vanjskih volontera pokrenuti ili unaprijeđeni u 25% ciljanih ustanova.

 

2.1.    Provedena nacionalna kampanje za promociju volontiranja mladih.
2.2.    Izrađena radna bilježnica i internetska stranica kao alati za promicanje volontiranju mladih.

 

3.1.    Unaprijeđen rad regionalnih mreža organizatora volontiranja (održana 2 do 3 sastanaka organizatora volontiranja po regiji)
3.2.    Osnažena Hrvatska mreža volonterskih centara (održano najmanje 5 sastanaka članova)
3.3.    Unaprijeđena suradnja između civilnog društva i javnog sektora na mobilizaciji potenicijala volontiranja  za suzbijanje nasilja među mladima (održana nacionalna konferencija za 100 – 120 dionika uz preopruke izrađene za daljnji razvoj ovog područja)

Aktivnosti:
KOMPONENTA I.
1.1.    Provedba modela volontiranja mladih u javnim institucijama koji rade s mladima
1.2.    Uvođenje ili poboljšanje postojećeg volonterskog programa za (vanjske) volontere u javnim ustanovama

KOMPONENTA II.
2.1.    Provedba nacionalne kampanje za promociju volontiranja mladih
2.2.    Izrada alata za mlade volontere (baziranih na internetskoj stranici i radnoj bilježnici)

KOMPONENTA III.
3.1.    Osnaživanje regionalnih mreža organizatora volontiranja uz naglasak na radu s mladima
3.2.    Osnaživanje i širenje Hrvatske mreže volonterskih centara kroz potporu lokalnim volonterskim centrima i inicijativama
3.3.    Organizirana nacionalna konferencija o suzbijanju nasilja među mladima kroz volontiranje

 

Ciljane skupine:
     40 - 50 javnih ustanova koje rade u području edukacije, odgoja i brige za mlade (škole, dječji domovi i domovi za mlade)
     450 - 700 mladih (u dobi 15-21), korisnici javnih institucija uključenih u projekt
     50 - 80 zaposlenika javnih institucija

 

Partneri:
     Udruga za razvoj civilnog društva SMART (Rijeka)
     Udruga Mi (Split)
     Volonterski centar Osijek
     Grad Zagreb
     Grad Osijek

 

Vrijednost projekta i izvori sredstava:
Ovaj projekt sufinanciraju Europska unija i Grad Zagreb, a ukupna mu je vrijednost EUR 199.667,99.

Pročitano 3815 puta