INTEGRACIJA

irh Projekt "Izgradnja društva dobrodošlice" uz podršku i suradnju s UNHCR-om, agencijom UN-a za izbjeglice...

VOLONTERSKI CENTAR

VCST Volonterski centar Split je ujedno i Regionalni volonterski centar za područje Dalmacije...

MI CENTAR

MI CENTAR Mi Centar za pomoć u kući je socijalna ustanova čija je svrha osigurati što duži boravak starijih u svom domu...

ZAKLADA DADIĆ

Zaklada DadićSvrha Zaklade je promicanje razvoja civilnoga društva i pružanje financijske pomoći učenicima i studentima...

ZELENA MREŽA

mreza Zelena mreža d.o.o. društveno poduzeće koje djeluje u području zelenog poduzetništva kao aktivator zajednice...

SENIORI.HR

senioriPortal za poboljšanje pristupa relevantnim informacijama za stariju populaciju, članove obitelji...

Utorak, 10 Kolovoz 2010 09:45

Info centar

Cilj: Savjetovanje, pravne i usluge socijalnog rada u savjetovalištu i na terenu s ciljem trajnog rješavanja izbjegličkog statusa. Program se provodi u partnerstvu s UNHCR-om, Visokim povjerenstvom UN-a za izbjeglice.

Trajanje: Od 1997 – 2007.
Korisnici: Izbjeglice
Donatori: UNHCR

Program neprekidno traje od 1994. godine, a od srpnja 1997. godine do 2007. godine provodi ga organizacija Mi- Split. Podrupire ga UNHCR.

Korisnici usluga su prognanici i izbjeglice smješteni na području Splita, priobalja do Dubrovnika, otoka,  ali i u drugih dijelova Hrvatske. Zanimanje korisnika je stalno, tako da su u tijeku 1999. godine pružene usluge za 10 853 korisnika (Individualni tretman, telefonski kontakti, intervencije na terenu, i sl.).  U odnosu na prethodnu godinu (1998. ukupni broj korisnika bio je 14 109) ukupni broj korisnika je manji, ali se broj intervencija na terenu značajno povećao. To ukazuje na trend da populaciju koja je ostala sve više čine bolesni, stari, socijalno odbačeni.

Istovremeno, broj kolektivnih centara uzduž priobalja se postepeno smanjivao tako da je povećan broj izbjeglica u porazi  za  trajnijim rješenjem.

U desetoj, poslijednjoj godini implementacije zajedničkog programa s UNHCR-om, udruga "MI" je nastavila s pružanjem pravne i psiho-socijalne potpore izbjeglima samo na području Dalmacije. Dok su se sve aktivnosti, oslanjale na suradnju s relevantnim lokalnim organizacijama i međunarodnim institucijama u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, ali po potrebi i u drugim državama regije. Rješavajući različite teškoće izbjeglih u cilju integracije u Hrvatskoj ili povratka u BiH, suradnja je uspostavljena s ukupno 48 različitih organizacija.

Centar je funkcionirao kao savjetovalište u radnom vremenu od 9-16 sati. Zanimanje korisnika za usluge centra prelazio je kapacitete, tako da su u periodima većeg pritiska zakazivani termini za posjet.

Prilikom posjeta centru pružane su sljedeće usluge:
psihološke - savjetodavni i terapijski rad (trauma, obiteljski konflikti, odgoj i obrazovanje, donošenje odluka, krizna stanja, bolest u obitelji...)
pravne - informiranje, savjeti, izrada dopisa, pribavljanje podataka (status, državljanstvo, imovinsko-pravna pitanja, građanski postupci, povrat imovine, zdravstveno osiguranje, mogućnost odlaska u treće zemlje...)
praktične - kontakti, prijevodi, fax-poruke, prijevoz…
socijalne - prikupljanje manjih donacija za pojedinačne slučajeve, prijevoz

Posjete korisnicima u privatnom i organiziranom smještaju odvijale su se tjedno u području Splita, a povremeno u Dubrovniku i Orebiću. Periodični posjeti obavljeni su i s korisnicima na Braču, Visu i Dubrovniku. Osigurane se redovite posjete starijim i bolesnim korisnicima u Dubrovniku angažiranjem volontera. Posjeti na terenu su od iznimne važnosti ljudima sa složenim teškoćama i onima koji borave u području u kojem im nisu dostupne slične usluge. Kontakti s njima se nastavljaju putem telefona i pismeno u razdobljima između posjeta.

Radi održavanja stručnosti i spremnosti osoblja za rad s teškim slučajevima održavani su supervizijski sastanci, a osoblje je upućivano na edukacije iz različitih područja- obiteljska terapija, strategijsko planiranje, upravljanje, rad s medijima.

Cijelo vrijeme trajanja programa ulagalo se u njegovanje suradničkih odnosa s različitim službama i organizacijama, radi postizanja veće efikasnosti u radu.

Pročitano 6057 puta