INTEGRACIJA

irh Projekt "Izgradnja društva dobrodošlice" uz podršku i suradnju s UNHCR-om, agencijom UN-a za izbjeglice...

VOLONTERSKI CENTAR

VCST Volonterski centar Split je ujedno i Regionalni volonterski centar za područje Dalmacije...

MI CENTAR

MI CENTAR Mi Centar za pomoć u kući je socijalna ustanova čija je svrha osigurati što duži boravak starijih u svom domu...

ZAKLADA DADIĆ

Zaklada DadićSvrha Zaklade je promicanje razvoja civilnoga društva i pružanje financijske pomoći učenicima i studentima...

ZELENA MREŽA

mreza Zelena mreža d.o.o. društveno poduzeće koje djeluje u području zelenog poduzetništva kao aktivator zajednice...

SENIORI.HR

senioriPortal za poboljšanje pristupa relevantnim informacijama za stariju populaciju, članove obitelji...

Srijeda, 15 Svi 2013 11:47

Skrb o starijima na područjima od Posebne državne skrbi

"Skrb o starijima u PPDS-u kroz volonterski rad i sudjelovanje zajednice" naziv je novog IPA projekta kojeg će provoditi Udruga Mi, Volonterski centar Split u partnerstvu sa Volonterskim centrom Osijek, Volonterskim centrom Zagreb, Udrugom SMART iz Rijeke.

Cilj projekta je: povećati socijalnu uključenost i kvalitetu socijalnih usluga za starije u zajednici u područjima od posebne državne skrbi putem mobiliziranja zajednice, učinkovitog menadžmenta volontera i među-sektorske suradnje. A u fokusu projekta su: ojačani kapaciteti udruga za provedbu inovativnih socijalnih usluga na lokalnom nivou čime će se doprinijeti uspostavi modela socijalnog ugovaranja te unaprijeđeni programi njege za starije putem razvijanja menedžmenta volontera, kao i znanja, vještina i stavova s ciljem deinstitucionalizacije i razvoja usluga u zajednici za starije.

Projekt je namijenjen jačanju stručnih kapaciteta 120 voditelja/koordinatora u programima pomoći u kući i dnevnog boravka za starije osobe na Područjima od posebne državne skrbi. Predviđeno je da se unaprijede njihovi stručni kapaciteti u području menadžmenta volontera i mobiliziranja zajednice. Osnovne skupine aktivnosti su: izrada edukacijskog kurikuluma i priručnika, provedba edukacije, uspostavljanje međusektorske suradnje putem radne skupine u poticanju uključivanja volontera i zajednice u skrbi za starije i završna konferencija.

Nositelj projekta i partneri će osigurati izobrazbu i konzultacije za sudionike edukacije te izdati priručnik za organiziranje volontera u skrbi za starije osobe u zajednicama PPDSa.  Uloga predstavnika lokalne i regionalne samouprave, ugovaratelja programa Pomoći u kući i Dnevnog boravka i pomoći u kući je praćenje provedbe projekta i mobiliziranje dionika u svojem području za poticanje uključivanja zajednice i volontera u skrb o starijim osobama. Time se pojačava utjecaj projekta i podiže kvaliteta usluge krajnjim korisnicima.

Ukupna vrijednost projekta je 123.695.53 EUR.

Pročitano 3266 puta