Volonterski centri - spona između volonterstva i zapošljivosti mladih

Trajanje projekta: 12 mjeseci (svibanj 2011 - travanj 2012)     
Vrijednost projekta:  € 109.855    
Geografski fokus:  Županije Primorsko-goranska, Splitsko-dalmatinska, Osječko-baranjska i Grad Zagreb
Financiranje:  Delegacija Europske komisije u RH (IPA – 85%), Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge (7.55%), SMART i partneri (15%)  
Nositelj: Udruga SMART

Partneri:  Udruga MI, Volonterski centar Osijek, Volonterski centar Zagreb, Grad Rijeka     

O projektu: Ovim projektom će se promovirati koncept volonterstva kao novi pristup i mogućnost koju treba dodatno iskoristiti u smislu poboljšanja zapošljivosti mladih. Volontiranje u neprofitnom sektoru uključujući lokalnu i regionalnu samoupravu ima potencijal postati jasnim pravcem u stjecanju i unapređenju različitih kompetencija, znanja, vještina i stavova. Projekt je prvenstveno usmjeren na mlade osobe u dobi od 18 do 29 godina koji pripadaju specifičnoj ciljanoj skupini dugoročno nezaposlenih te nezaposlenih mladih osoba bez radnog iskustva. Osnovne komponente projekta su: I.Uključivanje volontera i NPO centar karijera, II. Smještanje volontera u neprofitne organizacije te jedinice lokalne i regionalne samouprave, III. Jačanje suradnje između regionalnih volonterskih centara i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 

finpo

Udruga "MI" - Split je partner Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u provedbi programa Regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.