Autor Tema: Pitanja i odgovori  (Posjeta: 5930 puta)

admin

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Postova: 192
Pitanja i odgovori
« u: Listopad 16, 2014, 11:43:27 prijepodne »
Osnovao sam udrugu prilikom čega sam sve troškove platio sam.
1. Zanima me na koji način mogu iz Udruge vratiti novac koji sam dao i koji se računi koriste prilikom toga tj. kako se to knjiži?
2. Da li mogu za povrat sredstava koristiti čak i one račune koji nemaju oznaku R, tj da li mogu koristiti i one račune na kojima ne piše da je platitelj Udruga več ja kao zastupnik Udruge?
3. Koja je svrha računske podskupine 511-Vlastiti izvori te odjeljka 0126-osnivački izdaci?
4. Mi nemamo glavnu blagajnu, već samo žiroračun. Da li kod svake isplate sa žiroračuna moramo knjižiti uplatu u nepostojeću Glavnu blagajnu?
« Zadnja izmjena: Listopad 16, 2014, 11:45:36 prijepodne od admin »
Možete li izravno i iz prve odgovoriti otkud, zapravo, izvire vaše stvaralaštvo? Je li to genetski kod, je li to i ovaj korijen, je li to mozak, je li to duša i vaše veliko iskustvo, ili je to uz pomoć neba?

admin

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Postova: 192
Odg: Pitanja i odgovori
« Odgovori #1 u: Listopad 16, 2014, 11:55:26 prijepodne »
Osnovao sam udrugu prilikom čega sam sve troškove platio sam.
1. Zanima me na koji način mogu iz Udruge vratiti novac koji sam dao i koji se računi koriste prilikom toga tj. kako se to knjiži?
2. Da li mogu za povrat sredstava koristiti čak i one račune koji nemaju oznaku R, tj da li mogu koristiti i one račune na kojima ne piše da je platitelj Udruga več ja kao zastupnik Udruge?
3. Koja je svrha računske podskupine 511-Vlastiti izvori te odjeljka 0126-osnivački izdaci?
4. Mi nemamo glavnu blagajnu, već samo žiroračun. Da li kod svake isplate sa žiroračuna moramo knjižiti uplatu u nepostojeću Glavnu blagajnu?

1. Odgovor na prvo pitanje je nikako. (Ne možete teretiti udrugu za račun koji je nastao prije nego je udruga osnovana),
2. Računi koje možete teretiti udrugu su oni na kojima je navedena udruga kao platitelj (pod time podrazumijevamo R1, R2 račune...)
3. Neprofitne organizacije obvezne su u svom knjigovodstvu osigurati podatke pojedinačno po vrstama prihoda i rashoda te o stanju imovine, obveza i vlastitih izvora.
4. Članak 5. Uredbe o neprofitnom računovodstvu:
(1) Poslovne knjige jesu: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige.
(2) Dnevnik je knjiga u koju se unose poslovne promjene slijedom vremenskog nastanka.
(3) Glavna knjiga je sustavna knjigovodstvena evidencija poslovnih promjena nastalih na imovini, obvezama, vlastitim izvorima te prihodima i rashodima.
(4) Unos podataka u glavnu knjigu provodi se po unaprijed pripremljenom računskom planu.
Možete li izravno i iz prve odgovoriti otkud, zapravo, izvire vaše stvaralaštvo? Je li to genetski kod, je li to i ovaj korijen, je li to mozak, je li to duša i vaše veliko iskustvo, ili je to uz pomoć neba?

Alen

 • Novi član
 • *
 • Postova: 14
Pitanja i odgovori
« Odgovori #2 u: Ožujak 24, 2015, 09:53:38 prijepodne »
Priređujemo povremene humanitarne prodaje proizvoda nastalih u radionicama udruga te nismo sigurni da li to moramo prijaviti kao gospodarsku djelatost?

Alen

 • Novi član
 • *
 • Postova: 14
Pitanja i odgovori
« Odgovori #3 u: Ožujak 24, 2015, 09:54:13 prijepodne »
Kroz radionice psihosocijalne potpore izrađujemo papirnate vrećice koje dalje prodajemo? Da li smo dužni prijaviti ovo u Poreznu kao svoju gospodarsku djelatnosti?

admin

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Postova: 192
Odg: Pitanja i odgovori
« Odgovori #4 u: Ožujak 24, 2015, 09:56:50 prijepodne »
Porezni obveznik je trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi.
Državne ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, državni zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruge, umjetničke udruge, dobrovoljna vatrogasna društva, zajednice tehničke kulture, turističke zajednice, sportski klubovi, sportska društva i savezi, zaklade i fundacije nisu obveznici poreza na dobit.

Udruge i ustanove, koje u skladu s posebnim propisima obavljaju određenu gospodarsku djelatnost čije bi neoporezivanje dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, dužne su u roku od osam dana od dana početka obavljanja te djelatnosti upisati se u registar poreznih obveznika koji vodi Porezna uprava radi utvrđivanja obveza poreza na dobit po osnovi obavljanja određene gospodarske djelatnosti. Ako se ne upišu u navedeni registar, Porezna uprava će na vlastitu inicijativu ili na prijedlog drugih poreznih obveznika ili druge zainteresirane osobe, rješenjem utvrditi da su te osobe obveznici poreza na dobit za tu djelatnost.
U postupku utvrđivanja obavljanja gospodarske djelatnosti udruga i ustanova, a čije bi neoporezivanje dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu potrebno je utvrditi obavlja li se ta djelatnost samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti ili drugih gospodarstveno procjenjivih koristi. Neovisno o tome imali li određena osoba u svojim aktima o osnivanju za cilj ostvarivanje dobiti ili samo prihoda radi financiranja svoje djelatnosti, a prihode stječe razmjenom dobara i usluga na tržištu, smatra se da ona obavlja djelatnost na način i uz uvjete po kojima tu djelatnost obavljaju i poduzetnici koji su osnovani radi stjecanja dobiti.

Ako udruge i ustanove ne prijave početak obavljanja gospodarske djelatnosti, nadležna ispostava Porezne uprave rješenjem će utvrditi obvezu plaćanja poreza na dobit za tu djelatnost u slučajevima kada utvrdi da bi neoporezivanje te djelatnosti dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu.

Iz ovoga proizlazi da za povremenu prodaju u humanitarne svrhe ne tretiramo kao gospodarsku djelatnost jer ne zadovoljava kriterij trajno, međutim izrada papirnatih vrećica i njihova prodaja može se smatrati trajnijom djelatnošću i bila bi gospodarska djelatnost. Preporučam udruzi da upit uz obrazloženje svoje djelatnosti uputi poreznoj upravi.
Možete li izravno i iz prve odgovoriti otkud, zapravo, izvire vaše stvaralaštvo? Je li to genetski kod, je li to i ovaj korijen, je li to mozak, je li to duša i vaše veliko iskustvo, ili je to uz pomoć neba?

admin

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Postova: 192
Što je gospodarska djelatnost
« Odgovori #5 u: Ožujak 31, 2015, 08:39:20 prijepodne »
Prema Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, gospodarska djelatnost je djelatnost koja podrazumijeva proizvodnju neke robe ili pružanje neke usluge, a obuhvaćena je odredbama prava unutarnjega tržišta EU-a ako se zakonito i za naknadu obavlja u nekoj državi članici. Primjeri gospodarskih djelatnosti obuhvaćenih odredbama prava unutarnjega tržišta EU-a su: djelatnosti industrijske naravi, djelatnosti komercijalne naravi, djelatnosti slobodnih zanimanja te obrtničke djelatnosti.
Možete li izravno i iz prve odgovoriti otkud, zapravo, izvire vaše stvaralaštvo? Je li to genetski kod, je li to i ovaj korijen, je li to mozak, je li to duša i vaše veliko iskustvo, ili je to uz pomoć neba?

Alen

 • Novi član
 • *
 • Postova: 14
Odg: Pitanja i odgovori
« Odgovori #6 u: Travanj 17, 2015, 09:14:47 prijepodne »
 • Što je i na koji način se uspostavlja sveobuhvatni sustav unutarnjih kontrola?
 • Što su to vjerodostojne isprave za prikupljanje i obradu podataka?
 • Što je to propisani računski plan za dvojno knjigovodstvo?
 • Što je to primjena novčanog računovodstvenog načela i što je to novčano računovodstveno načelo?
 • Računovodstveni poslovi mogu se povjeriti drugoj stručnoj pravnoj ili fizičkoj osobi temeljem ugovornog odnosa. Što je to ugovorni odnos?
 • Gospodarska djelatnost je prodaja ili razmjena roba i usluga (najam poslovnog prostora, organizacija tečajeva, seminara, priredbi, izdavačka djelatnost i sl.) na tržištu i u tržišnim uvjetima. Da li u to ulazi i organizacija sportskog natjecanja, npr. trkačka utrka i uplaćene startnine, i ako ulazi zašto se to smatra ulaženjem na tržište kad je to sportska djelatnost i vrlo vjerojatno jedina utrka tog tipa u jednom gradu a i ako se dogodi organizacija još koje utrke sigurno će biti u organizaciji iste udruge?
 • Udruga ne obavlja gospodarsku djelatnost radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe već ostvareni višak prihoda koristi za osnovnu djelatnost.
 • Ako se novcem ostvarenim od startnine pokrivaju troškovi utrke (vatrogasci, hitna pomoć, redari, hrana i piće za natjecatelje, razglas, oglašavanje,
  medalje i pehari, poklon majice itd., ) te ako se slučajno ostvareni višak novca koristi isključivo za osnovnu djelatnost kluba (računovodstvane usluge, nabavka
  novih dresova, opreme, itd.) znači li to da udruga ne obavlja gospodarsku djelatnost?
 • Što je to mali porezni obveznik, kakav je to pojam, ili je obveznik ili nije?
 • Ako udruge obavljaju gospodarsku djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, obvezne su prihode od gospodarske djelatnosti oporezovati porezom na dobit. Kako bi to organizacija nekog sportskog događaja, npr. trkačka utrka i naplaćivanje startnine, moglo voditi do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu?
 • Kako sportsko natjecanje može biti dio tržišta, naime radi se o utrkama koje se odvijaju po ulicama gradova i po poljskim putevima, tj. ne naplaćuje se mjesto u gledalištu, a startnina se odnosi samo na trkače koji sudjeluju u utrci?
 • Što je to vrijednosni cenzus za ulazak u sustav oporezivanja dobiti.
 • Što je to NO?
 • Zašto Zakon o računovodstvu kada je pisalo da taj zakon više ne vrijedi, odnosno da vrijedi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija ?

admin

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Postova: 192
Odg: Pitanja i odgovori
« Odgovori #7 u: Travanj 17, 2015, 10:19:24 prijepodne »
 • Što je i na koji način se uspostavlja sveobuhvatni sustav unutarnjih kontrola?
Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija propisana je uspostava sustava unutarnjih kontrola,a način uspostave, bit će propisan pravilnikom koji još nije donesen. Sustav unutarnjih kontrola, pojednostavljeno znači, da čelnik udruge propisanim metodama (još nisu donesene) ocjenjuje i samoprocjenjuje financijsko poslovanje udruge te na temelju toga utvrđuje je li poslovanje udruge ispravno ili ne.
 • Što su to vjerodostojne isprave za prikupljanje i obradu podataka?
Prema istom Zakonu vjerodostojna isprava je isprava na temelju koje se knjiži u poslovnim knjigama udruge. Ništa se ne može knjižiti, ako to nije potkrepljeno određenim dokumentom iz kojeg je vidljiva svrha i istinitost poslovnog događaja. Na primjer, račun za struju je vjerodostojna isprava ako je izdan sukladno važećim propisima, ako je potpisana od strane zakonskog predstavnik te se iz nje  može utvrditi  iznos rashoda, kada je nastao i sl.
 • Što je to propisani računski plan za dvojno knjigovodstvo?
Računski plan su svojevrsne šifre pod kojim se evidentiraju određeni poslovni događaji i te šifre su propisane, što znači da ih ne možete sami proizvoljno dodjeljivati, već su one propisane Pravilnikom o računovodstvu neprofitnih organizacija.
 • Što je to primjena novčanog računovodstvenog načela i što je to novčano računovodstveno načelo?
Kod jednostavnog računovodstva svaki primitak, odnosno izdatak knjižite onda kad je nešto uplaćeno, odnosno isplaćeno na novčane račune, odnosno kao i kod evidentiranja primitka i izdatka novca u blagajnu.
 • Računovodstveni poslovi mogu se povjeriti drugoj stručnoj pravnoj ili fizičkoj osobi temeljem ugovornog odnosa. Što je to ugovorni odnos?
Ugovorni odnos je pravni posao zaključen između dviju ili više strana u kojem se definiraju prava i obveze sviju strana u tom pravnom poslu.
 • Gospodarska djelatnost je prodaja ili razmjena roba i usluga (najam poslovnog prostora, organizacija tečajeva, seminara, priredbi, izdavačka djelatnost i sl.) na tržištu i u tržišnim uvjetima. Da li u to ulazi i organizacija sportskog natjecanja, npr. trkačka utrka i uplaćene startnine, i ako ulazi zašto se to smatra ulaženjem na tržište kad je to sportska djelatnost i vrlo vjerojatno jedina utrka tog tipa u jednom gradu a i ako se dogodi organizacija još koje utrke sigurno će biti u organizaciji iste udruge?
O tome obavlja li određena udruga gospodarsku djelatnost i ima li ta djelatnost gospodarski karakter sukladno Zakonu o porezu na dobit, potrebno je sagledati više čimbenika. Zato Vas upućujem na kontaktiranje Porezne uprave. Naime, Vi spominjete startninu, a trebalo bi vidjeti što startnina predstavlja prema Vašem statute, jer ako se ona okarakterizira kao članarina, onda to ne može biti gospodarska djelatnost.
 • Udruga ne obavlja gospodarsku djelatnost radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe već ostvareni višak prihoda koristi za osnovnu djelatnost.
Ako se novcem ostvarenim od startnine pokrivaju troškovi utrke (vatrogasci, hitna pomoć, redari, hrana i piće za natjecatelje, razglas, oglašavanje, medalje i pehari, poklon majice itd., ) te ako se slučajno ostvareni višak novca koristi isključivo za osnovnu djelatnost kluba (računovodstvane usluge, nabavka novih dresova, opreme, itd.) znači li to da udruga ne obavlja gospodarsku djelatnost?
 • Ako se novcem ostvarenim od startnine pokrivaju troškovi utrke (vatrogasci, hitna pomoć, redari, hrana i piće za natjecatelje, razglas, oglašavanje,
  medalje i pehari, poklon majice itd., ) te ako se slučajno ostvareni višak novca koristi isključivo za osnovnu djelatnost kluba (računovodstvane usluge, nabavka
  novih dresova, opreme, itd.) znači li to da udruga ne obavlja gospodarsku djelatnost?
Vidi odgovor gore.
 • Što je to mali porezni obveznik, kakav je to pojam, ili je obveznik ili nije?
Mali porezni obveznik je termin iz Zakona o porezu na dodanu vrijednost, gdje su svi poslovni subjekti porezni obveznici koji mogu biti za određenu djelatnost oslobođeni plaćanja PDV – a. Ako niste oslobođeni plaćanja, jer se bavite nekom gospodarskom djelatnošću, onda imate mogućnost ne upisati se u registar obveznika PDV – a ako su prihodi od te djelatnosti u prošloj godini bili manji od 230.000,00 kn. To znači da na Vašim izlaznim računima ne smijete iskazati PDV, niti koristiti pretporez na ulaznim računima.
 • Ako udruge obavljaju gospodarsku djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, obvezne su prihode od gospodarske djelatnosti oporezovati porezom na dobit. Kako bi to organizacija nekog sportskog događaja, npr. trkačka utrka i naplaćivanje startnine, moglo voditi do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu?
Kako sportsko natjecanje može biti dio tržišta, naime radi se o utrkama koje se odvijaju po ulicama gradova i po poljskim putevima, tj. ne naplaćuje se mjesto u gledalištu, a startnina se odnosi samo na trkače koji sudjeluju u utrci?
O tome obavlja li određena udruga gospodarsku djelatnost i ima li ta djelatnost gospodarski karakter sukladno Zakonu o porezu na dobit, potrebno je sagledati više čimbenika. Zato Vas upućujem na kontaktiranje Porezne uprave. Naime, Vi spominjete startninu, a trebalo bi vidjeti što startnina predstavlja prema Vašem statute, jer ako se ona okarakterizira kao članarina, onda to ne može biti gospodarska djelatnost.
 • Što je to vrijednosni cenzus za ulazak u sustav oporezivanja dobiti.
To znači da bez obzira koju dobit ostvarite (ako se bavite gospodarskom djelatnošću), morate platiti porez na dobit od 20%.
 • Što je to NO?
NO je skraćenica za neprofitne organizacije.
 • Zašto Zakon o računovodstvu kada je pisalo da taj zakon više ne vrijedi, odnosno da vrijedi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija ?
Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija propisuje financijsko poslovanje neprofitnih organizacija koje vode neprofitno računovodstvo za svoju osnovnu djelatnost. Ako vode i gospodarsku djelatnost, onda za tu djelatnost moraju voditi knjige propisane poreznim propisima, a radi lakšeg praćenja poslovanja takve djelatnosti, za gospodarsku djelatnost voditi računovodstvo prema pravilima profitnog računovodstva, odnosno sukladno Zakonu o računovodstvu.
« Zadnja izmjena: Travanj 17, 2015, 10:22:39 prijepodne od admin »
Možete li izravno i iz prve odgovoriti otkud, zapravo, izvire vaše stvaralaštvo? Je li to genetski kod, je li to i ovaj korijen, je li to mozak, je li to duša i vaše veliko iskustvo, ili je to uz pomoć neba?

formula123

 • Novi član
 • *
 • Postova: 2
Odg: Pitanja i odgovori
« Odgovori #8 u: Veljača 07, 2016, 09:40:30 poslijepodne »
Zanima me može li udruga nabavljati opremu preko interneta (npr. s e-baya i sličnih stranica), a pritom ju plaćati s računa udruge?
Kako u popis opreme,koji udruga mora voditi, unijeti onu opremu za koju ne znamo odakle je, koja je donirana od privatnih osoba, članova itd.?

Može li udruga naplaćivati naknadu za edukacije koje organizira za ne-članove, a naknada se utroši na piće, hranu, potrošne materijale itd. i nema dobiti, a edukacije jesu u opisu ciljeva udruge u statutu?

Unaprijed hvala na odgovorima!

admin

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Postova: 192
Odg: Pitanja i odgovori
« Odgovori #9 u: Veljača 09, 2016, 01:33:02 poslijepodne »
Zanima me može li udruga nabavljati opremu preko interneta (npr. s e-baya i sličnih stranica), a pritom ju plaćati s računa udruge?
Kako u popis opreme,koji udruga mora voditi, unijeti onu opremu za koju ne znamo odakle je, koja je donirana od privatnih osoba, članova itd.?

Može li udruga naplaćivati naknadu za edukacije koje organizira za ne-članove, a naknada se utroši na piće, hranu, potrošne materijale itd. i nema dobiti, a edukacije jesu u opisu ciljeva udruge u statutu?

Unaprijed hvala na odgovorima!

Pozdrav, ukratko..
S ebay-a se može kupovati, u popisu se napiše da je privatna donacija, a oko naplate naknade čekamo odgovor, pa ćemo ga staviti ovdje (uz detaljnije objašnjenje vašeg pitanja).
Možete li izravno i iz prve odgovoriti otkud, zapravo, izvire vaše stvaralaštvo? Je li to genetski kod, je li to i ovaj korijen, je li to mozak, je li to duša i vaše veliko iskustvo, ili je to uz pomoć neba?

Alen

 • Novi član
 • *
 • Postova: 14
Odg: Pitanja i odgovori
« Odgovori #10 u: Veljača 10, 2016, 11:10:53 prijepodne »
Zanima me može li udruga nabavljati opremu preko interneta (npr. s e-baya i sličnih stranica), a pritom ju plaćati s računa udruge?
Kako u popis opreme,koji udruga mora voditi, unijeti onu opremu za koju ne znamo odakle je, koja je donirana od privatnih osoba, članova itd.?

Može li udruga naplaćivati naknadu za edukacije koje organizira za ne-članove, a naknada se utroši na piće, hranu, potrošne materijale itd. i nema dobiti, a edukacije jesu u opisu ciljeva udruge u statutu?

Unaprijed hvala na odgovorima!

Ako udruga nema Paypal, može to kupit s ebaya neko svojom karticom priloži račun i isplati mu se iz blagajne (ako nije preko blagajničkog maksimuma)
Što se tiče edukacije, ako je ne naplaćujete, možete tražiti donaciju kako bi pokrili navedene troškove.

formula123

 • Novi član
 • *
 • Postova: 2
Odg: Pitanja i odgovori
« Odgovori #11 u: Veljača 11, 2016, 12:08:24 prijepodne »
Hvala Vam puno na odgovorima.
Što se tiče edukacije, svi koji ju polaze uplaćuju naknadu,ali sav novac zapravo se potroši na navedene troškove oko same edukacije.Općom uplatnicom zapravo mogu uplatiti donaciju kao "naknadu"?

I imam pitanje u vezi blagajne. Zapravo se dignu novci s računa koji stoje kao novac u blagajni (a u izdatcima se to vodi kao za potrebe blagajne jer ju zapravo do sad nismo ni koristili previše kad je većinom sve išlo preko računa izravno)?

admin

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Postova: 192
Odg: Pitanja i odgovori
« Odgovori #12 u: Veljača 11, 2016, 03:17:17 poslijepodne »
Evo prvo ovo:

Odgovor na pitanje:
1. Ako udruga za naručenu robu preko interneta dobije uredan račun sa svim propisanim elementima, onda nema prepreke da robu naručuje preko interneta. Ovdje treba paziti da udruga ne prijeđe "prag stjecanja". Naime,ako naruči iz inozemstva više od 77.000,00 vrijednosti robe na tu robu mora platiti PDV.
Ako nabava dobara iz druge države članice ne prelazi prag stjecanja u državi članici gdje otprema dobara završava tada je isporuka dobara oporeziva u državi podrijetla, odnosno u državi iz koje kreće prijevoz ili otprema dobara.
No, ako nabava dobara iz druge države članice prelazi prag stjecanja u državi članici gdje otprema dobara završava tada je isporuka dobara u državi članici podrijetla oslobođena, a stjecanje je oporezivo u državi odredišta, odnosno u državi u kojoj prijevoz ili otprema dobara završava.
Prema navedenom, za potrebe PDV-a u tuzemstvu se trebaju registrirati i poduzetnici koji nisu porezni obveznici, a koji su prešli prag stjecanja dobara unutar EU u svoti većoj od 77.000,00 kuna bez PDV-a tijekom tekuće kalendarske godine i u prethodnoj kalendarskoj godini.

2. Udruga mora na kraju godine obaviti popis imovine i obveza. Povjerenstvo za popis imovine i obveza mora opremu koja je donirana, a nije poznata njena vrijednost, procijeniti na tržišnu vrijednost i kao takvu unijeti u poslovne knjige.

3. Udruga može naplaćivati naknadu nečlanovima, ali u tom slučaju mora im izdati račun. Ukoliko se radi o značajnijim prihodima od te djelatnosti čije bi obavljanje ostale poslovne, profitne subjekte, koji se bave istom djelatnošću, dovelo u nepovoljnjiji položaj, udruga se u tom slučaju mora prijaviti za upis u registar obveznika poreza na dobit.
lp
Ivana Ban, Poslovni edukator
« Zadnja izmjena: Veljača 11, 2016, 03:18:57 poslijepodne od admin »
Možete li izravno i iz prve odgovoriti otkud, zapravo, izvire vaše stvaralaštvo? Je li to genetski kod, je li to i ovaj korijen, je li to mozak, je li to duša i vaše veliko iskustvo, ili je to uz pomoć neba?