O Forumu za organizacije civilnoga društva > Forum OCD-a SD županije

Pristupnica za Forum

(1/1)

admin:
Pristupnica Forumu

Ovim potvrđujemo da je naša udruga upoznata sa Statutom Foruma organizacija civilnoga društva Splitsko-dalmatinske županije, te dajemo izjavu o pristupanju Forumu s obvezom poštivanja odredbi navedenog dokumenta.


FORUM ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

 
PODACI O UDRUZI KOJA PRISTUPA FORUMU

Puni naziv udruge:
Adresa:
Telefon:
Fax:
Mobitel:
E-mail:

Aktivnosti, područje djelovanja:
Ime i prezime predstavnice/ka u Forumu udruga:
Ime i prezime zamjenice/ka predstavnice/ka:
   

IZJAVA:

Ovime potvrđujemo da je naša udruga upoznata sa Statutom Foruma organizacija civilnoga društva Splitsko-dalmatinske županije, te dajemo izjavu o pristupanju Forumu s obvezom poštivanja odredbi navedenog dokumenta.
Pristupanje Forumu organizacija civilnoga društva Splitsko-dalmatinske županije potvrđujemo potpisom i pečatom odgovorne osobe:

Datum
Ime i prezime odgovorne osobe
Potpis i pečat udruge

Navigacija

[0] Lista Poruka

Idi na punu verziju