Forum

[VUZU]Obavijest o obustavi Poziva ''Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika''

VUZU web

Obavijest o obustavi Poziva ''Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika''

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavljuje obavijest o obustavi Poziva.
Source: Obavijest o obustavi Poziva ''Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika''

Objavljeno na webu Ureda za udruge Vlade RH