Forum

[VUZU]Odobreno je 10 prijava za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnoga društva

VUZU web

Odobreno je 10 prijava za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnoga društva

Sufinancirat će se projekti organizacija civilnoga društva u ukupnom iznosu od 170.439,97 eura i 454.831,61 kuna.
Source: Odobreno je 10 prijava za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnoga društva

Objavljeno na webu Ureda za udruge Vlade RH