Forum

[VUZU]Obavijest udrugama o stupanju na snagu Pravilnika o registru stvarnih vlasnika

VUZU web

Obavijest udrugama o stupanju na snagu Pravilnika o registru stvarnih vlasnika

Ured za sprječavanje pranja novca Ministarstva financija obavještava kako Pravilnik stupa na snagu 1. srpnja 2019. godine.
Source: Obavijest udrugama o stupanju na snagu Pravilnika o registru stvarnih vlasnika

Objavljeno na webu Ureda za udruge Vlade RH