Forum

[VUZU]Poziv na predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva za članove Odbora za praćenje Operativnog programa ''Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.''

VUZU web

Poziv na predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva za članove Odbora za praćenje Operativnog programa ''Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.''

Rok za dostavu kandidatura je četvrtak 19. rujna 2019.
Source: Poziv na predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva za članove Odbora za praćenje Operativnog programa ''Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.''

Objavljeno na webu Ureda za udruge Vlade RH