Forum

[VUZU]Poziv na predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva za zamjenika člana Odbora za praćenje Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020." – područje obrazovanja i cjeloživotnog učenja

VUZU web

Poziv na predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva za zamjenika člana Odbora za praćenje Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020." – područje obrazovanja i cjeloživotnog učenja

Rok za dostavu kandidatura za člana Odbora za praćenje je petak 6. prosinca.
Source: Poziv na predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva za zamjenika člana Odbora za praćenje Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020." – područje obrazovanja i cjeloživotnog učenja

Objavljeno na webu Ureda za udruge Vlade RH