Forum

[VUZU]Promjena tijela nadležnog za administraciju portala e-Savjetovanja te koordinaciju tijela državne uprave u području savjetovanja s javnošću

VUZU web

Promjena tijela nadležnog za administraciju portala e-Savjetovanja te koordinaciju tijela državne uprave u području savjetovanja s javnošću

Molimo vas da vaše upite i pitanja vezana za provedbu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću te pitanja vezana uz rad portala e-Savjetovanja od 6. srpnja upućujete na e-mail adresu: zakonodavstvo@vlada.hr
Source: Promjena tijela nadležnog za administraciju portala e-Savjetovanja te koordinaciju tijela državne uprave u području savjetovanja s javnošću

Objavljeno na webu Ureda za udruge Vlade RH