Forum

[VUZU]Najava radionice "Modeli suradnje javne uprave i civilnog društva u pripremi, provedbi, praćenju i vrednovanju javnih politika"

VUZU web

Najava radionice "Modeli suradnje javne uprave i civilnog društva u pripremi, provedbi, praćenju i vrednovanju javnih politika"

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske 14. lipnja 2019. godine u Državnoj školi za javnu upravu održava radionicu "Modeli suradnje javne uprave i civilnoga društva u pripremi, provedbi, praćenju i vrednovanju javnih politika".
Source: Najava radionice "Modeli suradnje javne uprave i civilnog društva u pripremi, provedbi, praćenju i vrednovanju javnih politika"

Objavljeno na webu Ureda za udruge Vlade RH