Forum

Pomoć i podrška => Osnivanje udruge, zaklade... => Autor teme: admin - Svibanj 30, 2014, 01:18:21 poslijepodne

Naslov: Osnivanje zaklade, osnovni koraci (informativno)
Autor: admin - Svibanj 30, 2014, 01:18:21 poslijepodne
1. Korak

Odluka o osnivanju zaklade donosi se na sjednici xy. Takva Odluka treba sadržavati: svrhu, ime zaklade, skraćeno ime zaklade, adresu sjedišta zaklade, podatke o osnivaču, podatke o osnovnoj imovini zaklade te na koji način se prikupljaju sredstva, kome je zaklada namijenjena, tko donosi odluku o novčanim sredstvima koja se izdaju, tko može pristupiti zakladi kao član, koja su tijela zaklade, tko ih imenuje i razrješava, koliko traje mandat, tko donosi statut i tko je upravitelj.

2. Korak

odabrati banku i položiti osnivački polog (privremeni poslovni račun u banci).
ispunjava se Zahtjev za osnivanje zaklade kojem se prilažu svi potrebni dokumenti:

Odluka o osnivanju zaklade,
potvrda banke o uplati novca na ime osnivačkog pologa,


3. Korak

Nakon zaprimanja urednog zahtjeva, Ministarstvo uprave pribavlja prethodnu suglasnost onih ministarstava u čijem je djelokrugu ostvarivanje svrhe zaklade Ako se na
kon 30 dana ta ministarstva ne očituju, smatra se da je suglasnost dana.

4. Korak

Javnobilježnička ovjera izjave privremenog upravitelja, odnosno u pravitelja Zaklade da prihvaća tu dužnost upravitelja

5. Korak

Ministarstvo uprave izdaje 2 Rješenja:
Rješenje o osnivanju zaklade i o postavljanju privremenog upravitelja.
Rješenje o postavljanju xy za upravitelja.

6. Korak

U roku od 30 dana od postavljenja xy za upravitelja zaklade (2. Rješenje Ministarstvauprave), Ministarstvu uprave se dostavlja Statut zaklade na odobrenje (u 2 primjerka, datirana, potpisana),
zajedno sa popisom članova upravnog odbora zaklade i njihovim izjavama ovjerenim kod javnog bilježnika kojima prihvaćaju dužnost članova upravnog odbora.

7. Korak

Ministarstvo uprave dostavlja Rješenje o prihvaćanju Statuta i o imenovanju članova zakladnog tijela.

8. Korak

OIB koji daje Ministarstvo uprave kod osnivanja (postoji registar zaklada na internetskim stranicama Ministarstva)
izrada pečata
dobivanje poreznog (statističkog) broja - izdaje Zavod za statistiku.
otvaranje poslovnog računa (u banci kod koje je položen osnivački polog).
Za sve navedeno potrebno je uvijek imati sa sobom sva Rješenja Ministarstva uprave, jer se svugdje mora dokazivati svojstvo i pravne osobe i upravitelja zaklade.