Autor Tema: Osnivanje zaklade  (Posjeta: 8448 puta)

tea44

  • Novi član
  • *
  • Postova: 45
Osnivanje zaklade
« u: Lipanj 27, 2014, 04:49:12 poslijepodne »
Zakonom o zakladama i fundacijama (Narodne novine, br.36/95 i 64/01) uređuje se osnivanje, ustrojstvo, djelatnost i prestanak zaklada i fundacija, registracija i prestanak predstavništava stranih zaklada odnosno fundacija, te nadzor nad njihovim radom. U smislu ovog Zakona, zaklada je imovina namijenjena da sama, odnosno prihodima πto ih stječe, trajno služi ostvarivanju neke općekorisne ili dobrotvorne svrhe. Poslove u svezi s osnivanjem i radom zaklada, kao i drugim pitanjima određenim ovim zakonom obavlja “ministarstvo nadležno za poslove opće uprave”. Zaklade i fundacije su pravne osobe. Zakladu može osnovati domaća ili strana fizička ili pravna osoba.

Upisom u zakladni upisnik zaklada stječe svojstvo pravne osobe. Zaklada može započeti svoju djelatnost tek nakon što ministarstvo nadležno za poslove opće uprave odobri njen statut.

Osnivanje zaklade dopuπteno je pod sljedećim uvjetima:
1. ako je akt o osnivanju zaklade donesen sukladno odredbama članka 4. Zakona o zakladama i fundacijama
2. ako je svrha zaklade općekorisna i dobrotvorna
3. ako je imovina zaklade dostatna za trajno ispunjavanje svrhe zaklade.

Osnivanje zaklade nije dopušteno ako je svrha zaklade nemoguća, pravno ili moralno nedopustiva te ako za osnivanje zaklade ne postoji nikakav razborit razlog ili kad svrha zaklade ne bi bila ozbiljna.

Država primjerenim propisima potiče i olakπava rad zaklada te moæe biti osnivač ili suosnivač zaklade samo na temelju posebnog zakona. Imovina zaklade kao i njeni prihodi uživaju posebne porezne olakπice.

Fundacija je imovina koja u određenom vremenskom razdoblju, ne duljem od pet godina, služi ostvarivanju neke općekorisne ili dobrotvorne svrhe. Na fundacije se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona koji se odnosi na zaklade. Prema Zakonu, ne smatra se fundacijom imovina namijenjena jednokratnom ispunjenju neke općekorisne ili dobrotvorne svrhe. Zaklada će se pretvoriti u fundaciju kada njezini prihodi više nisu dostatni za trajno ispunjavanje svrha zaklade.

Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o upisu u zakladni upisnik (NN, br.103/01) “ministarstvo nadleæno za poslove opće uprave” upisuje zaklade u Zakladnu knjigu; fundacije u Fundacijsku knjigu te predstavništva stranih zaklada, odnosno fundacija u Republici Hrvatskoj, u Upisnik predstavništava stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvatskoj.