Forum

Podrubrike

Nema Novih Postova Zakon o volonterstvu NN 22/13

Zakon o volonterstvu je donesen 2007., ali u veljači 2013. godine u cilju bolje prilagođenosti zakona realnim potrebama organizatora volontiranja, ali i volontera i korisnika na snagu stupaju Izmjene i dopune Zakona o volonterstvu.

Nema Novih Postova Ugovor o volontiranju

Ugovor o volontiranju sklapaju volonter i organizator volontiranja, kako bi regulirali međusobna prava i obveze te ostale bitne aspekte svojeg odnosa.

Nema Novih Postova Potvrda o volontiranju

Zakonska obveza za organizatora volontiranja i način završavanja volonterskog angažmana.

Nema Novih Postova Etički kodeks volontera

Propisuje pravila ponašanja volontera, organizatora volontiranja i njihovih korisnika sukladno načelima volontiranja iz Zakona.

Nema Novih Postova Volonterske nagrade u Republici Hrvatskoj

Način poticanja i iskazivanja priznanja volonterima.

Nema Novih Postova Ekonomska vrijednost volontiranja

Izvještaji o provedenim volonterskim aktivnostima.

Nema Novih Postova Nadležna tijela u Republici Hrvatskoj

Institucije nadležne za provedbu svih spomenutih propisa.