Autor Tema: Zaklada lokalne zajednice  (Posjeta: 2981 puta)

tea44

  • Novi član
  • *
  • Postova: 45
Zaklada lokalne zajednice
« u: Lipanj 30, 2014, 03:29:51 poslijepodne »
Zaklada lokalne zajednice (ZLZ) anglosaksonski je koncept modernizacije društvenog razvoja te se pojavljuje uslijed krize koncepta socijalne države u zapadnim zemljama. ZLZ predstavlja značajan dio koncepta modernizacije i razvoja socijalne infrastrukture u tranzicijskim zemljama. Smještena u lokalnoj zajednici, ona prikuplja sredstva i usmjerava ih u aktivnosti civilnih inicijativa za poboljšanje kvalitete života u lokalnim zajednicama.

Zaklada lokalne zajednice koristi:
- lokalnoj zajednici pomocijom lokalnog dobrovoljnog rada i aktivnosti te osjećaju lokalnog identiteta i odgovornosti
- lokalnim volonterskim organizacijama te organizacijama za razvoj zajednice, kreiranjem i jačanjem veza između onih koji posjeduju sredstva, znanje i kapacitet da razviju lokalne resurse za lokalne potrebe
- donatorima i potencijalnim donatorima, dajući im mogućnost da kanaliziraju svoju pomoć u smjeru zadovoljenja lokalnih potreba.

Zaklada lokalne zajednice unapređuje lokalnu filantropiju te pomaže donatorima izražavajući njihov dugoročni interes za njihovo područje i interese. Zaklada ne  predstavlja samo izvor sredstava već ima i ulogu čimbenika socijalne promjene. Kada se jednom utvrdi i osigura postojanje zakladne imovine, ZLZ se može dugoročnoi i sustavno baviti problemima u zajednici.
Zaklada lokalne zajednice katalizator je aktiviranja socijalnog kapitala. Ovdje se stvaraju nove veze među pojedincima, tj. socijalne mreže te norme uzajamnosti i pouzdanosti koji omogućuju društvene akcije. Društvene mreže pojedinaca, skupina i organizacija temeljne su sastavnice socijalnog kapitala. Jačanje socijalnog kapitala pomaže dezintegriranim lokalnim zajednicama da mobiliziraju raspoložive resurse i tako prebrode razvojne probleme. Ovdje se stvaraju osobni kontakti potrebni za učinkovito funkcioniranje socijalnog, političkog i gospodarskog života. Samoorganizacija i društvenost su pretpostavka nastanka zaklada lokalnih zajednica te time one osiguravaju novo mjesto i prostor društvenog dijaloga koji može izgraditi okvir za ove uspješne inicijative.

Zaklada može djelovati u sljedećim ulogama:
- razvoj resursa mobilizira, privlači, sakuplja, ulaže i upravlja novčanim sredstvima za tekuću i dugoročnu korist zajednice. Njen osnovni cilj je da s vremenom stvori trajne zalihe za dobrotvorne svrhe, koje će postojati radi služenja zajednici. Prihod od kamata dobiven ulaganjem darovanih sredstava (imovine) koristi se za davanje potpora i zajmova civilnim inicijativama i/ili neprofitnim organizacijama koje unaprjeđuju život zajednice.
- posrednik u pružanju usluga pruža usluge sačinjene prema filantropskim ciljevima i interesima donatora koji žele doprinijeti boljitku njihove zajednice danas i u budućnosti.
- davatelj potpora podržava projekte i akcije, istražuje probleme, analizira manjkavosti u pružanju usluga i financiranju, podržava inovativne pristupe rješavanju problema unutar zajednice.
- vođa u zajednici služi kao katalizator i pregovarač, sazivač akcija i mjesto dijaloga o razvoju zajednice.

Zaklade dakle mogu poslužiti kao sredstvo za jačanje sudjelovanja građana i osnaživanje zajednica. Uloga zaklada može biti u potpori projektima, razvoju fondova, financijskom nadzoru. Zaklade mogu poslužiti kao servis za donatore i pokretače lokalnih inicijativa.

Primjena gore navedenog načela supsidijarnosti pomaže u jačanju svijesti lokalnih dionika o potrebi preuzimanja svih zadataka koji mogu biti riješeni na lokalnoj razini. To bi ujedno trebalo značiti da država prebacuje svoje odgovornosti na niže razine; lokalne vlasti i organizacije civilnog društva postaju djelotvornije te u tom smislu supsidijarnost znači decentralizaciju. Iako proklamirana, decentralizacija još uvijek nije potpuno provedena i većina lokalnih zajednica treba pomoć u osmišljavanju i pokretanju razvojnih projekata te pronalaženju financijskih izvora. No građani mogu sami sebi pomoći provodeći male akcije za poboljšanje kvalitete života.
Najčešće se pritom nameću sljedeća pitanja: Kako pridobiti utjecajne i aktivne članove zajednice da se angažiraju i sudjeluju u aktivnostima za dobrobit lokalne zajednice? Kako zapostavljene skupine u zajednici uključiti u procese? I naravno, kako i otkud osigurati sredstva za provođenje aktivnosti za dobrobit zajednice?
Zadnjih desetak godina partnerstvo dobiva sve važniju ulogu u svim aspektima života. Pored tradicionalnih aktera, države i gospodarstva, sektor civilnog društva postaje važan partner.
Uloga civilnog društva u razvoju zadnjih je godina sve veća, djelomično zahvaljujući i tome što dugoročan i održivi razvoj zahtjeva i potpuno uključivanje ovog sektora. Međutim, partnerstvo s organizacijama civilnog društva još uvijek predstavlja izazov javnom i gospodarskom sektoru.Ostvarivanje partnerskih odnosa uvažavanjem prednosti svakog partnera, omogućava brži i jači razvoj te pozitivan utjecaj na zajednicu. Poticanje učinka i utjecaja razvoja zahtjeva više
dogovaranja i produbljavanja postojećih partnerskih odnosa te stvaranje novih.

Zaklade lokalnih zajednica (ZLZ) predstavljaju novi koncept razvoja lokalne zajednice, kojim se ostvaruje dugoročno poboljšanje uvjeta života u zajednici.
ZLZ se osniva uglavnom zato da bi se njome pokušalo riješiti pitanje manjka kapaciteta i resursa unutar civilnog sektora te u različitim kontekstima smanjiti probleme zajednice. Naime, u slučaju zemalja u tranziciji, došlo se do zaključka da organizacije civilnog društva nastoje poboljšati društveni život, stanje okoliša, kvalitetno provođenje vremena mladih i sl. te ujedno i osigurati viπe izvora financiranja kako bi se mogle suočiti s izazovima. Iako ZLZ imaju slične karakteristike, ipak se razlikuju od zemlje do zemlje jer se vezuju uz specifičan kontekst u kojem djeluju.

MISIJA ZLZ

Poboljšanje kvalitete života i promoviranje kulture davanja i filantropije na lokalnoj razini.

GLAVNI ELEMENTI KOJI ČINE ZLZ

- registrirana pravna osoba - neovisna, neprofitna, civilna i nevladina organizacija
- djeluje na određenom zemljopisnom području (općina, grad, županija)
- rad je usmjeren na potrebe zajednice, rješavanje problema od općeg interesa i poboljšanje kvalitete života u zajednici
- daje male financijske potpore, jača inicijative koje služe zajednici (ukupnom stanovništvu ili određenoj grupi) ili široj regiji
- financira se iz različitih izvora, s većim udjelom iz same zajednice te iz sva tri sektora, javnog, gospodarskog te nevladinog, neprofitnog; sredstva mogu davati i pojedinci iz zemlje ili iz dijaspore
- rad nadzire tijelo sastavljeno od istaknutih osoba iz zajednice, donatora, predstavnika institucija i sl.
- posjeduje zakladnu imovinu (iako se pretpostavlja da u početku te organizacije u Hrvatskoj neće moći prikupiti značajnu imovinu koja bi se sačuvala kao glavnica, a da bi se rad financirao od prihoda).

ZLZ DONOSE DODATNU VRIJEDNOST
- podržavaju i ubrzavaju dugoročni razvoj kulture davanja na lokalnoj razini
- jačaju odnose u zajednici kroz zajedništvo i proaktivan pristup rješavanju problema
- promoviraju inovativan način djelovanja inicijativa građana
- predstavljaju dugoročan održivi model za poboljšanje uvjeta života u zajednici
- podržavaju civilni aktivizam i pomažu inicijativama građana koje imaju dobre ideje, marginaliziranim skupinama i onima s posebnim potrebama, djeci i mladeži, studentima...
- novac se koristi za pomoć nemoćnima, dječja igrališta, stipendije, uljepšavanje mjesta....